فهرست مقاله ها

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 16 | 1 - 16
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
شهر به مثابه شبکه: دکتر نعمت الله فاضلی
شهر به مثابه شبکه: دکتر نعمت الله فاضلی
دکتر نعمت الله فاضلی رییس پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی «نخستین همایش ملی جامعه معماری و شهر» که توسط پژوهشکده معماری و شهرسازی...
تبیین روابط همسایگی و سطح امنیت در محلات تهران
تبیین روابط همسایگی و سطح امنیت در محلات تهران
دکتر ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بوده که به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی «نخستین همایش ملی...
تبیین روابط همسایگی و سطح امنیت در محلات شهر تهران:دکتر ابوالحسن ریاضی
تبیین روابط همسایگی و سطح امنیت در محلات شهر تهران:دکتر ابوالحسن ریاضی
دکتر ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بوده که به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی «نخستین همایش ملی...
نقش علم جامعه شناسی در شهرسازی:دکتر یعقوب موسوی
نقش علم جامعه شناسی در شهرسازی:دکتر یعقوب موسوی
دکتر سیدیعقوب موسوی دانشیار جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری دانشگاه الزهرا، دبیر علمی «نخستین همایش ملی جامعه معماری و شهر» بود که توسط پژوهشکده معماری و شهرسازی شبستان در مهر ماه سال 1393 برگزار...
بوطیقای معماری و شهر : دکتر محسن حبیبی
بوطیقای معماری و شهر : دکتر محسن حبیبی
دکتر شفیعی کدکنی در شعر «هزاره دوم آهوی کوهی» سفری به قلمرو تاریخ ایران کرده و بدینگونه ارتباط و اتصال شعر خود را با ادبیات و معماری کهن ایران زمین بیان کرده است.
قصه شهر :دکتر محسن حبیبی
قصه شهر :دکتر محسن حبیبی
دکتر محسن حبیبی استاد تمام رشته شهرسازی به عنوان نخستین و تاثیرگذارترین متولی آموزش رشته شهرسازی در ایران بوده، ایشان چندی پیش کتابی را با عنوان «قصه شهر» تدوین نمود.
سه دوره تاریخی شهر نقدی بر کمی گرایی در شهرسازی مدرن: دکتر محسن حبیبی
سه دوره تاریخی شهر نقدی بر کمی گرایی در شهرسازی مدرن: دکتر محسن حبیبی
دکتر محسن حبیبی، استاد تمام شهرسازی به عنوان سخنران کلیدی «نخستین همایش ملی جامعه معماری و شهر» که توسط پژوهشکده معماری و شهرسازی شبستان در مهر ماه سال 1393 برگزار گردید، سه دوره تاریخی از مفهوم...