حوزه های نوین شهرسازی: دکتر مجتبی رفیعیان

کد مقاله : #73
تاریخ انتشار : دوشنبه, 6 مهر 1394 14:10
تعداد بازدید کننده : 2515
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
حوزه های نوین شهرسازی: دکتر مجتبی رفیعیان
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دکتر رفیعیان دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، حوزه های نوین پژوهشی علم امروز شهرسازی را در 6 حوزه تبیین نمود.

دکتر مجتبی رفیعیان، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان یکی از سخنرانان و اعضای کمیته علمی «نخستین همایش ملی جامعه معماری و شهر» که توسط پژوهشکده معماری و شهرسازی شبستان در مهر ماه سال 1393 برگزار گردید، به دسته بندی حوزه های نوین مطالعاتی و پژوهشی در حیطه علم شهرسازی پرداخت. وی اشاره نمود:
امروزه ادبیات و نظریات شهرسازی معاصر در 6 حوزه کلی مورد بحث قرار گرفته است:
1- حوزۀ قدرت: در این حوزه به این نکته پرداخته می شود که اساسا جریان شهرسازی تا چه مقدار به نظام قدرت و مسائل سیاسی وابستگی دارد. تا چه مقدار بایستی از نظام قدرت استفاده نمود؟ کتاب «سایه های قدرت» در راستای مشروعیت بخشیدن به جریان شهرسازی در این حوزه نگاشته شده است. در این حوزه نظریاتی همچون «حکمروایی مکان» (Place Governance) و «State Led Approach» مطرح گردیده است.
2- حوزۀ اقتصاد شهری: این حوزه با نظریاتی همچون «Market Led Planning» در قالب رویکرد « Market Led Approach » وارد حوزۀ شهرسازی شد.
3- حوزۀ محیط زیست: از اواخر دهۀ 80 میلادی با مفهوم «پایداری» توجه به محیط زیست شهری و شهر و خانه پایدار مطرح گردید.
4- حوزۀ اجتماع محوری: توجه مفاهیمی همچون «Social Capital» در قالب رویکرد «Community Led» به بازآفرینی و بازتنظیم فرایندهای شهری می پردازد.
5- حوزۀ کالبد (Build Environment): زمانی این حوزه تک گفتمان بود، لکن امروزه این حوزه در کنار دیگر حوزه ها و به صورت چند صدایی مطرح گردیده است.
6- حوزه های معطوف به تکنولوژی و فناوری اطلاعات: در این راستا به تاثیرات IT و ICT در نظام شهر پرداخته شده که در قالب مفاهیمی همچون «فضای مجازی»، «شهر دیجیتال»، «جامعه شبکه ای»، «جامعه دیجیتال»، «شهر شبکه ای» و... تا حدی «شهر هوشمند» مطرح گردید.