ارئه نظریه اولیه چارتاقی تداوم تقدس کوه در معماری ایران

کد خبر : #131
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 12 اسفند 1400 4:23
تعداد بازدید کننده : 73
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ارئه نظریه اولیه چارتاقی تداوم تقدس کوه در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
توسط عضو هیات علمی موسسه پژوهشی شیخ بهایی

آقای دکتر بابک داریوش عضو هیات علمی موسسه پژوهشی شبستان نظریه اولیه خود را با عنوان چارتاقی تداوم تقدس کوه در معماری ایران در کرسی ترویجی نقد در دانشگاه آزاد نکا ارائه کرد. ناقدان حاضر در جلسه سرکار خانم شهره جوادی، عضو هیات علمی گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر وحید حیدرنتاج عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه مازنداران و مدیر جلسه آقای دکتر احمدآزادی همت آبادی معاون دانشگاه نکا بودند.

این جلسه با حمایت و تایید کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ برگزار شد.

لینک خبر