جذب نخستین پژوهشگر پسادکتری در موسسه پژوهشی شیخ بهایی

کد خبر : #137
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 1 تیر 1401 13:08
تعداد بازدید کننده : 108
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
جذب نخستین پژوهشگر پسادکتری در موسسه پژوهشی شیخ...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

بر اساس آیین نامه پسادکتری به شماره 9/214901 مورخ 7/10/1399 در پروژه ای با عنوان بازشناسی ساختار «باغ بهشت» از منظر ادیان ابراهیمی، از تاریخ 05/9/ 1400  آقای دکتر امیر صادقی نژاد به عنوان پژوهشگر پسادکتری این موسسه مشغول به پژوهش می باشد.