برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی

کد خبر : #140
تاریخ انتشار : یکشنبه, 9 مرداد 1401 14:07
تعداد بازدید کننده : 71
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
با حمایت و همکاری دبیرخانه کرسی های کشور

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با دبیرخانه حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی کشور،  موسسه پژوهشی شیخ بهایی از سال 1401 مجوز برگزاری کرسی را از آن دببرخانه دریافت کرده است.