برگزاری نشست علمی آمایش سرزمین،تغییر و مانایی اجتماعی

کد خبر : #142
تاریخ انتشار : یکشنبه, 13 شهریور 1401 22:09
تعداد بازدید کننده : 58
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
برگزاری نشست علمی آمایش سرزمین،تغییر و مانایی...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت پذیری سرزمین

سلسله جلسات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه های طبیعی و انسانی» با عنوان پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت پذیری سرزمین در موسسه پژوهشی شیخ بهایی برگزار می شود.

  

ارائه کنندگان:

دکتر عادل سپهر

دکتر امین حبیبی

دکتر طاهره میرعمادی

دکتر شهیندخت برق جلوه

دبیر علمی نشست:

دکتر محمود مهام