نمایه مجله موسسه در پایگاه معتبر Copernicus و Google scholar

کد خبر : #121
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 18 مهر 1398 14:45

مجله موسسه با عنوان socio-spatial studies از سال 2018 در پایگاه معتبر علمی Copernicus نمایه شده است و مولفان مقالات از سال 2018 به بعد می توانند از امتیاز نمایه مقالات در این پایگاه استفاده کنند. همچنین از شماره اول مجله در پایگاه گوگل اسکالر نمایه شده است.