absr

: #112
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 7 تیر 1397 2:01
تعداد بازدید کننده : 429
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
absr
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی آدمی جایگاه زندگی انسان بوده و نوع بشر در رابطه با محیط کالبدی اطرافش همواره بیشترین وابستگی را به خانه داشته است از آغاز سکونت بشر در کره خاکی مسکن به صورت یکی از مهم ترین نیازهای بشری مطرح بوده که تواما دارای بعد معنوی و مادی می باشد ، بدین سان ساختن فضای محصور جهت سکونت آغاز شد و معماری خانه متاثر از مجموعه نیازهای مادی و معنوی مردم و همرنگ و هماهنگ با طبیعت و محیط به وجود آمد و در مقام مظهر هنر و خلاقیت مردمی در زمان های مختلف و پدیده ای که بخشی مهم از نبوغ فرهنگی و هنری هر دوره و جامعه ای را در بر می گیرد