طرح های تحقیقاتی

: #13
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 9 مهر 1393 10:24
تعداد بازدید کننده : 4247
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
طرح های تحقیقاتی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

-نانو متریال ها در نماهای شهر

- مطالعات اجتماعی میدان انقلاب

- تدوین ضوابط فرهنگی در ساخت فضاهای آموزش عالی

- الزامات فضایی- کالبدی دانشگاههای بین المللی

- مطالعات منظر شهری زنانه شهر تهران

- الزامات طراحی خوابگاههای متاهلین دانشجویی

- طراحی و ساخت سامانه هوشمند تعادل بار مصرف کنندگان مسکونی

- درآمدی بر ادبیات و معماری ایران

- مطالعات برگزاری کرسی های آزاد اندیشی مسائل فرهنگی فضاهای کالبدی دانشگاههای کشور

- کاهش مصرف گاز در ساختمان با سیستم هوشمند ترکیبی

- سبک زندگی و معماری شهر تهران

- رابطه منظرین کوههای البرز و شهر تهران

- ساختمان سازی با سیستم های صنعتی در ایران، تکنولوژی ساختمان