دانلود مجموعه مقالات

: #63
تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 شهریور 1394 11:37
تعداد بازدید کننده : 2422
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
دانلود مجموعه مقالات
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

مقالات برگزیده : چاپ شده در نشریه کاشانه

 

*بررسی کیفیت های فضایی و الزامات معماری مؤثردر دستیابی به آنها برای ارتقای پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی، کریم مردمی ، امیر احسنی

*بررسی نگرش شهروندان تهرانی در زمینه رابطه زندگی در فضای اجتماعی شهری و آسیب پذیری اجتماعی شهروندان، اعظم پاک خصال

*تحلیلی بر جایگاه شهر و شهرنشینی در توسعه جامعه مدنی، احمد پوراحمد، سید علی حسینی

*تاثیر ویژگی‌های کیفی خانه‌های سنتی بر فرهنگ، اسما خامه‌چیان، مصطفی آزاد

*بررسی تحلیلی توسعه محله ای پایدار نمونه موردی سپاهان شهر اصفهان، حمیدرضا وارثی، احسان خیام باشی، حسن سلمانی
*رویکرد برنامه ریزی مشارکتی راه حلی برای توسعه شهری، ابوالفضل رفیع، مهدی شیری پور، ، سید رفیع موسوی

*بررسی ارتباط ارتقاء کیفیت زندگی با میزان دستیابی به خدمات شهری؛مطالعه موردی: محله کِردآباد اصفهان، سارا کامران

*درآمدی بر فرایند تکوین و پایداری منظر فرهنگی، رعنا شیخ بیگلو

*ایجاد فضای شهری با مشارکت شهروندان با رویکرد پیاده مداری، رحمان صالحی، زهرا شیخی

*خاطره جمعی در شهر تهران، (تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مکان خاطره)،عبدالحسین کلانتری، سپیده برزو

*بررسی رابطه مولفه های منظر شهری و ویژگیهای اجتماعی شهروندان نمونه موردی: محله نارمک تهران، سکینه معروفی
*شناسایی و بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی به منظور تقویت پایداری اجتماعی فضاهای شهری، محمد مؤیدی، رضا خیرالدین
*بررسی رابطه فضاهای بی دفاع شهری با احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی، جعفر میکائیلی، امیر ستاری دولت آباد، حسین وزیری
*تأثیر پیشینه فرهنگ زندگی در استفاده از فضاهای تعاملات اجتماعی، نمونه موردی: فضاهای باز تعاملات اجتماعی منطقه جولان همدان، احد نژاد ابراهیمی، امیر حسین فرشچیان
*ارتقاءدانش معماری شهروندان به واسطه آموزش و مشارکت با هدف رسیدن به شهری انسانگرا، امیرحسین مستوفی زاده
*Gender impact assessment of urban projects in Iran، Soleiman Pakseresht, Shakiba kooliavand

 

مقالات پذیرفته شده تمام متن

*طراحی محلات مسکونی با توجه به نیازهای اجتماعی سالمندان، شیوا تقوی، فیروزه نوری نیک ، آیدا مرکزی
ن*قش و اثر گذاری خاطرات جمعی در پایداری طرحهای توسعه شهری، مطالعه موردی طرح توسعه امامزاده پَلاسیّد و آقا بسمل سادات شهر رامسر، رضا ثابت قدم ، محمد علی رجایی
*هویت مندی فضاهای یادگیری، آزاده ابراهیمی کارگرشیرازی
*نمود حافظه جمعی در شهر؛ مطالعه موردی خیابان ولیعصر تهران، سارا شریعتی ، صدیقه میرزامصطفی
*تجلی فرهنگ اسلامی در طرح باغ ایرانی، وجیهه جعفری ندوشن، حمیدرضا فرشچی
*بررسی رابطه شخصیت و فرهنگ در معماری در دو مزاج مرطوب و خشک، مهدی حمزه نژاد، فائزه دادرس
*تاثیر متقابل فرهنگ بر شکل گیری الگوی معماری بومی کرانه جنوبی دریای خزر؛ مطالعه موردی معماری بقعه شیخ زاهد گیلانی، مریم غلامی توانی
*بررسی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی اصلاح هندسی معابرسطح شهر بر زندگی شهروندان (با مطالعه موردی اصلاح هندسی معابر سطح منطقه 18 تهران)، فردین منصوری
*کاربرد رو‎ش پژوهش مکتب آنال در مطالعات معماری، سارا کریمی
*بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری، سیدیعقوب موسوی، بنان مرادی زاده، زهرا رزمجویی

*بررسی رابطه بین هویت مکانی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی محله تجریش، سید یعقوب موسوی، زهرانعمت اللهی

*تحلیلی استراتژیک بر شاخص های مسکن در ایران و برخی کشورهای اروپایی، سید علی حسین پور، مریم ابراهیم پور، سارا صراف
*درآمدی بر ساختار سیاسی مدیریت محلی ایران با تاکید بر زمینه ها و الزامات انتقال مراکز اداری سیاسی از کلانشهر تهران، دکتر محمدرضا بمانیان، سید علی حسین پور
*بررسی چگونگی ارتقاء آگاهی های شهروندان به واسطه تعامل با شهر با تاکید بر تجارب رویکرد شهر آموزش دهنده، مهسا عسگری قوامی، پروین پرتوی
*تأثیر هرمنوتیک در روش های طراحی متأثر از متن معماری،علی اکبر اکبری، شقایق رضایی
*معماری ایرانی و هویت ملی، آزاد رضایی، عثمان بازآزرده
*تجلی نگاه موسیقایی معماران سنتی در باغ¬های ایرانی (نمونه موردی باغ شاهزاده ماهان کرمان)، طاهر وحیدی، سید محمدرضا فاروقی، شقایق صدقی قادیکلایی
*فضاهای تجمع ، ضرورتی فراموش شده در ارتقاء کمی و کیفی فضاهای تجاری، شهرزاد امینی لاری، ریحانه شاه ولی
*اصول و معیارهای طراحی بناهای میان افزا در بافت های تاریخی ( در مقیاس تک بنا)، پگاه راستین، محمد مسعود
*نقش تکنولوژی در ایجاد فضای دموکراتیک و ارتقای کیفیت کنش اجتماعی شهروند ایرانی، احمد اخلاصی، امیر لطفیان، شاهو همیلی
*بررسی شکل پذیری فرم کوشک هشت بهشت از عوامل اعتقادی ،اجتماعی و سیاسی، نگین قانع پور، ملیکا کیوانی نژاد
*عوامل موثر در سرزندگی صحن امام¬زادگان تهران در دوره قاجاریه با تکیه بر فضای عمومی صحن سیداسماعیل، زینب تمسکی، زهرا اهری
*راهکارهای مردمی شدن شهرداری(از مردم، با مردم، برای مردم)، مهدی شیری پور، ابولفضل رفیع، سید رفیع موسوی
*ارزیابی و تحلیل کیفیت و زیبایی شناسی محیط و منظر شهری از دیدگاه روانشناسانه، سیدنظام حسین نژاد، سیدمهسا باقری، سیدمحمد حسین نژاد
*ساختارهای جدید در بافت تاریخی شیراز(تاکیدی بر مجموعه¬ی بین الحرمین)، علی شاطرزاده ، سارا بذر افشان، سید محمد رشید کشاورز
*بررسی تعامل ایده‌پردازی و فرهنگ در آیینه معماری نمادین (آیکونیک) ، محمدعلی‌کاشفی‌کیوان، عاطفه‌دهقان‌توران‌پُشتی ، محمد‌مهدی‌گودرزی‌سروش
*تلاقی بافت های سنتی و مدرن و وقوع جرم، سحر غفاری
*فراتحلیلی بر شاخص‌ها و سنجه‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد مفهومی آن، ایمان فدائی، مهدی حسینی دهاقانی
*تجلی فرهنگ وحدانی در هندسه ی معماری اسلامی، حمیدرضا فرشچی