هیات علمی

: #9
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 9 مهر 1393 10:21
تعداد بازدید کننده : 3971
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
هیات علمی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

اعضای هیات علمی موسسه

بابک داریوشریاست موسسه،  دکتری معماری منظرشهری، دانشگاه ژنو
فرزاد میرمجربیاندکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
احمد آزادیدکتری برق، انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه سمنان
محمد فاتحدکتری معماری، مسکن، دانشگاه پاریس 8
احسان خیام باشیدکتری برنامه ریزی شهری، بحران و تاب آوری شهری، دانشگاه اصفهان
ناصر براتیدکتری شهرسازی، دانشگاه هریوت وات
فاطمه دستیاردکتری برنامه ریزی شهری، با تخصص جامعه شناسی، دانشگاه تهران
امیرپژمان درویشدکتری معماری، دانشگاه آزاد تهران مرکز

اعضای هیات علمی همکار موسسه

محمدرضا اکبریدکتری برنامه ریزی شهری با تخصص گردشگری، دانشگاه شهید بهشتی
سید یعقوب موسویدکتری جامعه شناسی شهری، دانشگاه نیوکاسل، دانشیار دانشگاه الزهرا
حمیدرضا عامری دکتری شهرسازی، دانشگاه پاریس 12، دانشیار دانشگاه پیام نور شهرری
علی شاطرزادهدکتری معماری و دکتری شهرسازی، آکادمی ملی معماری و شهرسازی، اوکراین
امیرعباس ابوطالبیکارشناسی ارشد معماری، متخصص ویلا
مریم دستیارکارشناسی ارشد علوم تربیتی، تخصص مدیریت آموزش، دانشگاه تهران